Tjelesna aktivnost

Tjelesna aktivnost i osteoporoza

Danas osteoporoza koja je uvjetovana načinom života, na žalost, uzima sve više maha u našem društvu. Neprimjerena prehrana, pušenje, alkohol i neaktivnost, odrednice su u tom našem životnom stilu koje utječu na nastanak osteoporoze. Među navedenim čimbenicima neaktivnost ima važnu ulogu u tom procesu, jer danas znamo da tjelesna aktivnost potiče stvaranje kosti. Dokazano je da veličina koštane mase lumbalnog dijela kralježnice i vrata bedrene kosti korelira sa stupnjem tjelesne aktivnosti.

Svrha tjekesne aktivnosti

Svrha je u prvome redu poticanje stvaranja kosti te poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, s naglaskom na koordinaciju i jačanje mišićja cijelog tijela, a posebice nogu i leđne muskulature. Potrebno je vježbati najmanje godinu dana kako bi se pokazao učinak na koštanu masu.

Zadatak tjelesne aktivnosti

Zadatak tjelesne aktivnosti osoba treće životne dobi jest osposobljavanje za neovisno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti te smanjenje rizika od padova i njegovih posljedica. Najčešći su lomovi kostiju podlaktice i tijela kralješka, a osobito se bojimo loma vrata bedrene kosti jer unatoč velikom napretku u kiruškom liječenju tog loma, 15-20% bolesnika umire unutar jedne godine od komplikacija loma, a tek manje od trećine vraća se u funkcionalno stanje koje je bilo prije loma.

Korektivna gimnastika

Korektivnom gimnastikom koristimo se u sprječavanju osteoporoze. Velikim izborom sadržaja, vježbi i načinom vježbanja korektivna gimnastika sprječava nastanak loma i njegovih komplikacija kao posljedice osteoporoze.

Sat korektivne gimnastike

Sat korektivne gimnastike sastoji se od 4 dijela, a prilagođen je zdravstvenim potrebama polaznika skupine. Naziv dijela sataTrajanje dijela sata (min)Uvodni dio10Pripremni dio15Glavni dio25Završni dio10 Uvodni dio sata sadrži vježbe zagrijavanja.
Pripremni dio sata sadrži opće pripremne vježbe sa ili bez pomagala za cijelo tijelo.
Glavni dio sata sadrži operativnim planom i programom određene specifične sadržaje ciljano za taj pojedini sat korektivne gimnastike. Sadržaji su različiti za pojedine skupšine bolesnika i različitog su stupnja opterećenja ovisno o razini funkcionalno-motoričkih sposobnosti.
Završni dio sata predviđa vježbe relaksacije i opuštanja uz vježbe istezanja za cijelo tijelo s naglaskom na mišićje koje je obrađeno u glavnom dijelu sata.Skupine korektivne gimnastike
Skupine korektivne gimnastike poredane su po težini, od napredne do početne te su organizirane po principu homogenosti prema zdravstvenim potrebama i funkcionalno-motoričkim sposobnostima.