Hrvatsko društvo za osteoporozu utemeljeno je 31. listopada 1997. godine, a 27. veljače 1998. godine pod tim je imenom i registrirano. Svrha je Društva objediniti rad građana, stručnjaka i znanstvenika na području osteoporoze i drugih metaboličkih koštanih bolesti. Sjedište Društva nalazi se u Zagrebu,Švarcova 20. Već u 1998. godini osnovane su i tri podružnice Društva: u Rijeci, Osijeku i Splitu, a 1999. godine i četvrta podružnica u Dubrovniku.

Društvo je neprofitabilna organizacija, financira se isključivo članarinama i donacijama, a za sad okuplja oko 600 članova. Rad u Društvu kako naših stručnjaka i znanstvenika, tako i pacijenata isključivo je na dobrotvornoj osnovi. U sklopu Društva, radi povećanja učinkovitosti, djeluje pet odbora, i to:

  1. Odbor za preventivnu djelatnost
  2. Odbor za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju
  3. Odbor za praćenje znanstveno-istraživačkog rada
  4. Odbor za međunarodnu suradnju i organizaciju stručnih predavanja i kongresa
  5. Odbor za prikupljanje sredstava i financija

U Društvu djeluju i radne skupine u kojima surađuju vodeći hrvatski stručnjaci, internisti, endokrinolozi, ginekolozi, fizijatri i liječnici opće medicine.

Temeljni ciljevi Društva su:

  • Unapređivanje i promicanje znanja o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima.
  • Pružanje potpore bolesnicima s osteoporozom.
  • Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima glede unapređivanja zdravstvene zaštite bolesnika s osteoporozom.
  • Praćenje i izvještavanje o dostignućima u prevenciji, dijagnostici i liječenju osteoporoze.
  • Izdavanje brošura, biltena, časopisa, priručnika i drugih publikacija.

Hrvatsko društvo za osteoporozu član je Svjetske udruge za osteoporozu sa sjedištima u Lyonu i Zürichu. 2000. godine održana je međunarodna skupština u Chicagu, SAD, na kojoj je sudjelovalo 98 društava iz 56 zemalja svijeta.

Svjetski dan osteoporoze obilježen je 20. listopada 2000, a naše je Društvo po drugi puta u Hrvatskoj svečano obilježilo taj dan javnom tribinom održanom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pri tom je organizirano besplatno mjerenje gustoće kosti, te domjenak “Milk-party” u suradnji s “Lurom d.o.o.”, tvornicom mliječnih proizvoda iz Zagreba. Tribina je bila popraćena i izravnim prijenosom putem interneta. Izdali smo i poštansku marku povodom Svjetskog dana osteoporoze. Marka se može kupiti na svim poštama, a kupnjom marke ćete dati svoj doprinos radu Društva. Redovito, svake prve srijede u mjesecu, u 17 sati, Društvo organizira sastanke sa stručnim predavanjima koje održavaju naši liječnici. Osim sastanaka Društvo organizira i javne tribine u Zagrebu i u ostalim gradovima Hrvatske, primjerice u Dubrovniku, Rijeci, Bjelovaru, Sisku, Koprivnici, Križevcima, Zaboku itd.

Na svakoj Tribini svi prisutni koji su bili zainteresirani, mogli su besplatno, ultrazvukom izmjeriti gustoću kosti.

Kroz godine kako Društvo djeluje, zbrinjavanje osteoporoze višestruko se poboljšalo i to nabavom nekoliko denzitometara u našim bolnicama, a u novije vrijeme i privatnim poliklinikama. Jedna od vrlo uspješnih akcija Društva, koja ne smije ostati nezapažena jest dogovor s Ministarstvom zdravstva da troškove liječenja osteoporoze preuzme Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te da se lijek FOSAMAX uvrsti u listu lijekova koji se mogu dobiti na teret socijalnog osiguranja i na taj način omogući liječenje svim bolesnicima s osteoporozom.

Izdajemo i časopis u kojemu ste svi pozvani da sudjelujete svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima.

Za sve što Vas zanima u vezi rada Društva ili liječenja, možete se obratiti na adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZU
Kruge 44, 10 000 Zagreb

ili na e-mail:

hdo@osteoporoza.hr