Nasljedni ili konstitucijski

ženski spol
bijela rasa
starija životna dob
slabije zdravlje
gracilna konstitucija
kasna menarha
prerana menopauza
prethodni prijelomi (2 x), osobito kralježaka (3-4 x)
obiteljska predispozicija
dugačka osovina femura

Način života

pušenje cigareta
prekomjerno uživanje alkohola
prekomjerno uživanje kave
nepodnošenje mlijeka
dugogodišnji niski unos kalcija
neaktivnost i mirovanje (produžena imobilizacija)
nedovoljna izloženost suncu (vitamin D)
nedostatak estrogena, nerotkinje
izrazito neredoviti ciklusi, rana menopauza
prekomjerna tjelesna aktivnost (uz amenoreju)
premala tjelesna težina (BMI < 19 kg/m2)
ponavljani padovi

Bolesti s visokim rizikom za osteoporozu

akromegalija
atrofija nadbubrežnih žlijezda i Addisonova bolest
amiloidoza
ankilozantni spondilitis
kronična opstruktivna bolest pluća
kongenitalna porfirija
Cushingova bolest
endometrioza
epidermolisis bulosa
gastrektomija
primarni ili sek. hipogonadizam, amenoreja ili oligomenoreja
hemokromatoza
hemofilija
hiperparatireoidizam
hipofosfatazija
idiopatska skolioza
šećerna bolest ovisna o inzulinu
limfomi i leukemije
malapsorpcijski sindrom
mastocitoza
multipli mijelom
multipla skleroza
neurološki poremećaji
poremećaji probave
Osteogenesis imperfecta
oštećenje vida
parenteralna prehrana
perniciozna anemija
reumatoidni artritis
sarkoidoza
bolesti jetre (osobito primarna bilijarna ciroza)
talasemija
tireotoksikoza
tumori koji luče rPTH

Lijekovi

prekomjerna/premala doza hormona štitnjače
dugotrajno liječenje kortikosteroidima (više od 7.5 mg dnevno duže od 6 mjeseci)
antikoagulansi (heparin), litij
kemoterapija (ca. dojke ili limfomi)
agonisti ili antagonisti hormona koji oslobađaju gonadotropine
antikonvulzivi
antacidi (vežu fosfate ili sadrže aluminij)
ciklosporin
diuretici koji izazivaju kalciuriju
fenotijazinski derivati