Rizični čimbenici

Nasljedni ili konstitucijski

 • ženski spol
 • bijela rasa
 • starija životna dob
 • slabije zdravlje
 • gracilna konstitucija
 • kasna menarha
 • prerana menopauza
 • prethodni prijelomi (2 x), osobito kralježaka (3-4 x)
 • obiteljska predispozicija
 • dugačka osovina femura

Način života

 • pušenje cigareta
 • prekomjerno uživanje alkohola
 • prekomjerno uživanje kave
 • nepodnošenje mlijeka
 • dugogodišnji niski unos kalcija
 • neaktivnost i mirovanje (produžena imobilizacija)
 • nedovoljna izloženost suncu (vitamin D)
 • nedostatak estrogena, nerotkinje
 • izrazito neredoviti ciklusi, rana menopauza
 • prekomjerna tjelesna aktivnost (uz amenoreju)
 • premala tjelesna težina (BMI < 19 kg/m2)
 • ponavljani padovi

Bolesti s visokim rizikom za osteoporozu

 • akromegalija
 • atrofija nadbubrežnih žlijezda i Addisonova bolest
 • amiloidoza
 • ankilozantni spondilitis
 • kronična opstruktivna bolest pluća
 • kongenitalna porfirija
 • Cushingova bolest
 • endometrioza
 • epidermolisis bulosa
 • gastrektomija
 • primarni ili sek. hipogonadizam, amenoreja ili oligomenoreja
 • hemokromatoza
 • hemofilija
 • hiperparatireoidizam
 • hipofosfatazija
 • idiopatska skolioza
 • šećerna bolest ovisna o inzulinu
 • limfomi i leukemije
 • malapsorpcijski sindrom
 • mastocitoza
 • multipli mijelom
 • multipla skleroza
 • neurološki poremećaji
 • poremećaji probave
 • Osteogenesis imperfecta
 • oštećenje vida
 • parenteralna prehrana
 • perniciozna anemija
 • reumatoidni artritis
 • sarkoidoza
 • bolesti jetre (osobito primarna bilijarna ciroza)
 • talasemija
 • tireotoksikoza
 • tumori koji luče rPTH

Lijekovi

 • prekomjerna/premala doza hormona štitnjače
 • dugotrajno liječenje kortikosteroidima (više od 7.5 mg dnevno duže od 6 mjeseci)
 • antikoagulansi (heparin), litij
 • kemoterapija (ca. dojke ili limfomi)
 • agonisti ili antagonisti hormona koji oslobađaju gonadotropine
 • antikonvulzivi
 • antacidi (vežu fosfate ili sadrže aluminij)
 • ciklosporin
 • diuretici koji izazivaju kalciuriju
 • fenotijazinski derivati